Data Oudercontact :

  • woensdag 31/01/2018
  • woensdag 27/06/2018
  •  


Data Rapport :

  • vrijdag 10/11/2018
  • woensdag 31/01/2018
  • vrijdag 20/04/2018
  • woensdag 27/06/2018

 

Bij het tweede en het vierde rapport is er telkens een verplicht oudercontact voor alle ouders op de dag van het rapport.

Bij het eerste en het derde rapport kunnen ouders of de klasleerkracht een gesprek aanvragen.

Bij elk rapport kunnen de ouders een gesprek aanvragen met de directie en/of de zorgleerkrachten.