Data Oudercontact :

  • woensdag 30/01/2019
  • woensdag 26/06/2019
  •  


Data Rapport :

  • vrijdag 26/10/2018
  • woensdag 30/01/2019
  • vrijdag 05/04/2019
  • woensdag 26/06/2019

 

Bij het tweede en het vierde rapport is er telkens een verplicht oudercontact voor alle ouders op de dag van het rapport.

Bij het eerste en het derde rapport kunnen ouders of de klasleerkracht een gesprek aanvragen.

Bij elk rapport kunnen de ouders een gesprek aanvragen met de directie en/of de zorgleerkrachten.