01-09-12 : Capaciteit scholingsgemeenschap GeNi

01-09-12 : Capaciteit scholingsgemeenschap GeNi

De capaciteit van onze stedelijke school wordt vanaf 1 september 2012 beperkt tot volgende maximumaantallen:

Stedelijke Basisschool Seringen Nederhasselt (Seringenstraat 22, 9400 Ninove)
• school: 660 leerlingen
• niveau kleuteronderwijs: 240 kleuters
• niveau lager onderwijs: 420 leerlingen
• administratieve vestigingsplaats Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 300 leerlingen: 120 kleuters - 180 leerlingen lager onderwijs
• vestigingsplaats Geraardsbergesesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 360 leerlingen (120 kleuters – 240 leerlingen lager onderwijs)