08-10-11 : Nieuwe datum vergadering ouderraad

08-10-11 : Nieuwe datum vergadering ouderraad

De geplande ouderraad van 8 november zal een week later plaatsvinden. De leerkrachten hebben op 8 november een vormingsavond in de Plomblom georganiseerd door CLB Ninove. De bijeenkomst van de ouderraad schuift dus een weekje op.
Algemene vergadering op dinsdag 15 november om 20 uur (i.p.v. 8 november).