09-12-14 : Nationale Staking 15 december '14

09-12-14 : Nationale Staking 15 december '14

Aangezien de veiligheid van de leerlingen niet kan gewaarborgd worden, heeft het schoolbestuur beslist om, overeenkomstig de geldende reglementering, in deze omstandigheden van overmacht de school te sluiten. De poort van de school blijft op maandag 15 december '14 dus dicht.

BIJLAGE : brief stadsbestuur Ninove ivm Nationale Staking 15 december '14