12-12-11 : Kerstcafé op 22 december !

Onder het motto ‘we gaan er nog eens voor’ organiseert de ouderraad opnieuw een kerstrozenverkoop. We willen middelen verzamelen zodat de leerkrachten extra materiaal kunnen kopen voor onze kinderen of zodat ze extra activiteiten kunnen organiseren. De ouderraad heeft vorig jaar turnmateriaal aangekocht. De groep stond ook in voor de schoolreis van de laatstejaars en de kleuters. Maar de ouderraad heeft ook een extra werkingsbudget overgemaakt aan onze school dat alle leerlingen ten goede kwam. En ook dit jaar willen we dit graag realiseren. Daarom doen we een beroep op jullie! We verkopen onze kerstrozen via een bestelbrief die de leerlingen binnenkort meekrijgen. Tijdens het oudercontact op donderdag 22 december organiseert de ouderraad opnieuw een kerstcafé. Je kan er je aangekochte kerstrozen komen afhalen en genieten van een drankje en een hapje: 2 vliegen in 1 klap dus! De ouders van de lagere schoolkinderen komen die avond ook naar het oudercontact. Als de traditie zich doorzet, hebben we een wit sneeuwtapijt voor onze deur. Wie weet…  We bedanken je nu al voor jullie steun.

Kerstcafé 'de lettertuin' op donderdag 22 december vanaf 15.30 uur tot 20.00 uur ! Iedereen is welkom !