13-03-20 : Link noodopvang

13-03-20 : Link noodopvang

Indien uw kind aanwezig zal zijn in de noodopvang vragen we om dit via onderstaande link te laten weten. Dit om de opvang goed te kunnen organiseren.