15-09-11 : Nieuwe Schepen van onderwijs Mvr. Rita Hellinckx legt eed af

15-09-11 :  Nieuwe Schepen van onderwijs Mvr. Rita Hellinckx legt eed af

Open Vld-gemeenteraadslid rita Hellinckx heeft bij de start van de Ninoofse gemeenteraadszitting de eed afgelegd als nieuwe schepen van de stad Ninove. Dat gebeurde in handen van burgemeester en partijgenoot Michel Casteur. Rita Hellinckx volgt Mariëtte De Smet op die eind juli in dramatische omstandigheden om het leven kwam.

 

Rita Hellinckx wil zich ten volle ten dienste stellen van de Ninoofse bevolking, zegt ze. 'Ik heb inderdaad geen zwaar politiek verleden, maar ik ben al geruime tijd actief bij Ninove Welzijn en ik ken dus de sociale noden. Ik hoop met de hulp van mijn collega's schepenen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het Ninoofs bestuur.'

 

In naam van directie en leerkrachten van de Stedelijke basisschool 'De Lettertuin' Ninove wensen wij haar alle succes toe in het beoefenen van haar ambt !
 

 

Wie is Rita Hellinckx ?

Rita Hellinckx (58) is de echtgenote van huisarts Etienne Langendries uit Denderwindeke. Zij heeft een beperkte politieke voorgeschiedenis, maar Open VLD-burgemeester Michel Casteur heeft er alle vertrouwen in dat ze een waardevolle inbreng zal hebben in het laatste jaar van deze legislatuur. 'Ze is sterk sociaal geëngageerd en de ervaring in het administratieve werk dat ze voor haar echtgenoot verricht, zal haar dienstig zijn. Ze is erg geliefd bij de bevolking want ze haalde op de jongste gemeenteraadsverkiezingen van 2006 -waarbij de zich de eerste keer kandidaat stelde- 850 stemmen. Ze neemt de bevoegdheden over van wijlen Mariette De Smet namelijk Onderwijs, Buitenschoolse Kinderopvang en Gelijkekansenbeleid. De gemeenteraad heeft haar op 15 september officieel in haar schepenambt bevestigd.'