22-11-12 : Gezondheidsbeleid op onze school : 'Weegt mijn boekentas niet te veel ?'

22-11-12 : Gezondheidsbeleid op onze school : 'Weegt mijn boekentas niet te veel ?'

In het kader van ons gezondheidsbeleid op school besteden we elke maand speciale aandacht aan gezondheid op school. Deze maand is dat 'Weegt mijn boekentas niet te veel ?' Tachtig tot negentig procent van de Vlaamse leerlingen sleurt elke dag een boekentas mee die veel te zwaar is. Een boekentas mag maximum 10% van het lichaamsgewicht van een leerling wegen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zestig procent van onze  veertienjarigen rugklachten heeft. De zware boekentas zit daar zeker voor iets tussen. We gingen dus op onderzoek uit en wogen de leerlingen en hun boekentassen. We deden dit in verschillende stappen:

    1) we wogen de leerlingen,
    2) de leerlingen schatten wat hun boekentas zou wegen,
    3) we wogen de leerlingen met hun boekentas op de rug,
    4) de juf rekende uit hoeveel de boektassen wogen,
    5) we gingen na of het gewicht van de boekentassen goed was of niet.

Uit onze wegingen kwam naar voor dat vele boekentassen (2/3 van de klas) teveel wegen. We dachten na hoe we dat gewicht kunnen terug dringen: niet zoveel pennenzakken meenemen, alleen in de boekentas stoppen wat de juf zegt en geen andere spullen, ...We kwamen wel tot de conclusie dat trolleys uit zichzelf al veel wegen.  Als de leerlingen die een trolley hebben, die echter voorttrekken en die niet dragen, dan is er wel geen probleem. Volgende maand hernemen we de weging en dan hopen we dat er meer boekentassen een goed gewicht zullen hebben. Van onze leerkrachten lager onderwijs kregen we hierover alvast enkele foto’s doorgestuurd.