24-03-13 : Dank U Wel !

24-03-13 : Dank U Wel !

Directie, personeel, leerkrachten en leerlingen wensen iedereen te bedanken voor hun massale opkomst naar het 38e wafelfestijn van sbs de lettertuin.
De opbrengst gaat integraal naar de werking van de school en zijn kleuters en leerlingen.
Dank u, dank u wel !