28-11-14 : Informatie rond de capaciteitsbepaling

In uitvoering van het “Decreet basisonderwijs” en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd. Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

De capaciteit van de Stedelijke  Basisschool Parklaan - Seringen: 
- school: 364 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
- niveau lager onderwijs: 156 leerlingen

Administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 104 kleuters
Vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 260 leerlingen
  104 kleuters, - 156 leerlingen lager onderwijs