30-03-13 : Leerlingenraad op onze school !

Vanaf het 3de trimester 2012-2013 hebben we op onze school een leerlingenraad. De raad bestaat uit leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door Chelsea De Bock, Hind De Decker, Lukas Lumen en Jonas Vanden Brande (5de leerlaar) en Steffi Hinderyckx en Arnout Schokkaert (6de leerjaar). We willen de leerlingen een stem geven in onze school. We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op school bevorderen, hen leren mee verantwoordelijkheid dragen. We laten hen hierbij ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Alle info en verslagen worden aan de leden van de leerlingenraad bezorgd, worden opgehangen aan het prikbord in de zaal en worden op onze website gezet.