29-09-17 : Nieuwbouw voor onze school

29-09-17 : Nieuwbouw voor onze school

Stad Ninove investeert 5.000.000 euro in een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool De Lettertuin in de Groeneweg...

De basisschool De Lettertuin heeft een enorme leerlingenstijging gekend de laatste jaren. Jaarlijks dienen er dan ook een tweetal containers bijgeplaatst te worden dienstdoend als klaslokaal. Een totale vervangingsbouw van dit schooltje is dan ook noodzakelijk geworden. 
Ingevolge een subsidieoproep van minister Hilde Crivits voor inschrijvingen voor nieuwbouwrealisaties voor scholen schreef Ninove zich in voor de school in de Groeneweg De Lettertuin. Een bedrag van € 5.000.000 subsidies zullen ter beschikking gesteld worden van de stad om deze school te realiseren.
De realisatie zal gebeuren binnen de vier jaar met voldoende klaslokalen, EHBO lokaal, refter, sportzaal en sanitair blok. 
Schepen van onderwijs Katie Coppens (Samen /sp.a) en schepen van cultuur Veerle Cosyns (Samen /cd&v) zijn tevreden dat de minister rekening gehouden heeft met de behoeften van Ninove.