Capaciteitsbepaling

 

In uitvoering van het “Decreet basisonderwijs” en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd. Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

De capaciteit van de Stedelijke  Basisschool Parklaan - Seringen: 
- school: 508 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
- niveau lager onderwijs: 300 leerlingen

 

Administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove:

104 kleuters
 

Vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove:

404 leerlingen    

    104 kleuters

    300 leerlingen lager onderwijs